«Uten prosess, ingen vekst — intet liv!» 

Men hvor positive og effektive er prosessene våre?

Kommer det vekst, glede og livslyst ut av dem?

Vi hjelper mennesker til å skape gode prosesser som fører til positiv, balansert vekst. Vi tar utgangspunkt i menneskets sinn, kropp, sjel og totale miljø. Vi ser at «problemer» peker på potensielle vekstområder. Vi anser mennesket som ressurssterkt og i stand til å finne sine egne autentiske svar. Vi tilbyr en åpen, respektfylt og «coachende» holdning som ligger i bunnen av våre terapeutiske samtaler.


Terapeutiske dybdesamtaler

Prosessen leder ofte fort til der hvor skoen trykker. I samarbeid finner vi ut hvilken tilnærming som er best for å forløse de «ømme» punktene — enten det er å avdekke skyggesider i personligheten, å fjerne automatiserte og vanemessige reaksjonsmønstre og/eller å finne nye innfallsvinkler for hele situasjonen! Vi byr på flere forskjellige tilnærminger fra vår verktøykasse.

Vil du finne ut mer om dette?

Meld din interesse her!

Vi bruker vi elementer fra

  • Shadow Work
  • Voice Dialogue
  • The Journey
  • The Work
  •  The Lefkoe Method
  • Focusing
  • EFT
  • The Release Technique
  • NonViolent Communication