Fakta

Hva er Transcendental Meditasjon?

Transcendental Meditasjon er en enkel, mental teknikk som gir sinn og kropp dyp hvile. Hvilen som er målt å være dypere enn den dypeste søvn, løser effektivt opp stress og spenninger. Dette frigjør ditt iboende potensiale! Man utøver normalt teknikken 2 ganger 20 minutter daglig. Forskning viser at regelmessig utøvelse av Transcendental Meditasjon fører til bedre mental, fysisk og sosial helse. Folk opplever større ro og harmoni i hverdagen, bedre oversikt og klarhet i tankene og mer effektivitet i handlinger! Mer enn 500 vitenskapelige forskningsrapporter fra universiteter verden over viser at Transcendental Meditasjon har positive virkninger på alle livets områder. Man regner at mer enn 5 millioner mennesker verden over har lært Transcendental Meditasjon.

Hvor kommer Transcendental Meditasjon fra?

Transcendental Meditasjon kommer fra tidenes morgen, fra yogienes urgamle kunnskapstradisjon i Himalaya, fra den såkalte Vediske kunnskapstradisjonen som kalles Vedanta! Dette er en meditasjonsform som opp til 1960-tallet var totalt ukjent for verden. Det var en kunnskap vedlikeholdt av en mestertradisjon som hadde ført dette videre fra mester til elev gjennom generasjoner. På 1960-tallet kom den sjarmerende munken Maharish Mahesh Yogi bokstavelig talt vandrende ned fra hulene oppe i Himalaya. Tiden var moden for å bringe meditasjon ut til folk flest! Hans enkle budskap var: “The Kingdom of Heaven is Within!” Maharishi begynte å holde foredrag og lærte folk den enkle teknikken med utrolig gode resultater. Folk var i mange tilfeller vill av begeistring. Det dannet seg en stor gruppe rundt den unike yogien, og i løpet av over 50 år er dette nå blitt den mest utøvde og best utforskede meditasjonsteknikken i verden. Man regner at vel 5 millioner mennesker fra over 120 land, av alle nasjonaliteter, religioner og politiske bakgrunner har lært teknikken.

Hvor kan jeg finne ut mer om denne meditasjonsformen?

Du kan finne ut om Transcendental Meditasjon her …  Eller du kan lese mer om Transcendental Meditasjon her  på hjemmesiden.

Hva er coaching?

Flere og flere benytter seg av en personlig coach i vår tid! Med en god coach kan du utforske sider av deg selv, dine drømmer og dine visjoner, og du kan få hjelp til å sette dem ut i livet. Coaching er ikke direkte veiledning slik som f.eks. en mentor ville gi deg. En coach stiller strategiske spørsmål for å hjelpe deg og inspirere deg til å komme fram til egne ønsker og verdier. Coachen kommer sjelden med svar! Coachen setter DEG i førersetet for egen selvutvikling og hjelper deg til å «finne deg selv» … En kjerneidé hos en coach er at vi mennesker har de beste svarene på de spørsmålene vi stiller oss selv. Vi trenger bare litt drahjelp til å se hva vi egentlig vet om oss selv. Coachen er en type upartisk sparringpartner som kan gi positive innspill og støtte i vanskelige situasjoner.  Prosessen er åpen, spørrende, utfordrende, dyp, ekte og kan i mange tilfeller gi frapperende positive transformasjoner. Det kan hjelpe oss over en kneik. Det kan gi dype innsikter. Det kan virke dypt transformerende! Coaching må læres!

Du kan lese mer om coaching her! 

Hvor kommer coaching fra?

Coaching var opprinnelig et begrep som ble brukt i forhold til folk som trente opp idrettsutøvere til å oppnå sine målsetninger og få gode resultater i konkurranse.  Tidlig på 90-tallet begynte imidlertid Henry Kimsey-House, Laura Whitworth og Phil Sandahl å bruke begrepet «coaching» for en type åpen, men særdeles spesifikk form for kommunikasjon med mål å hjelpe folk til å mestre livene sine bedre. De kalte sin coaching for Co-Active Coaching, dannet en skole som i dag er den største og eldste coaching institusjonen i verden. Det har grodd opp forskjellige retninger innen coaching, f.eks. NLP coaching som bygger mer på nevrolingvistiske prinsipper — men brorparten av coachene i verden har sin bakgrunn fra co-active coaching institute.